Loader

Wsparcie UE

Firma Sunector Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Sunector - Produkcja i sprzedaż innowacyjnych hybrydowych kolektorów słonecznych”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnego, próżniowego kolektora hybrydowego, zgodnie z koncepcją przyjętą w modelu biznesowym, opracowanym i zweryfikowanym rynkowo na etapie inkubacji pomysłu. Realizacja celów przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia przychodu i rynkowej wartości marki, a pośrednio do upowszechnienia na rynku zachowań proekologicznych, promując w społeczeństwie odnawialne źródła energii (konkurencyjna cena naszego kolektora implikuje zniesienie barier nabycia przez klientów o niższym potencjale dochodowym). Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie korzystny bilans energetyczny po stronie naszych użytkowników. WARTOŚĆ PROJEKTU 1 042 506,00 WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 799 680,00