Loader

Wsparcie UE

Firma Sunector Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Sunector – Produkcja i sprzedaż innowacyjnych hybrydowych kolektorów słonecznych”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnego, próżniowego kolektora hybrydowego, zgodnie z koncepcją przyjętą w modelu biznesowym, opracowanym i zweryfikowanym rynkowo na etapie inkubacji pomysłu. Realizacja celów przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia przychodu i rynkowej wartości marki, a pośrednio do upowszechnienia na rynku zachowań proekologicznych, promując w społeczeństwie odnawialne źródła energii (konkurencyjna cena naszego kolektora implikuje zniesienie barier nabycia przez klientów o niższym potencjale dochodowym). Kluczowym czynnikiem sukcesu będzie korzystny bilans energetyczny po stronie naszych użytkowników.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 042 506,00
WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 799 680,00

Zapytania ofertowe

W związku z realizowanym projektem pn. „Sunector - Produkcja i sprzedaż innowacyjnych hybrydowych kolektorów słonecznych”, POPW.01.01.02-18-0026/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Sunector Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę surowców i materiałów niezbędnych do wyprodukowania gotowej wersji kolektora słonecznego o cechach hybrydowych, który pozwala na jednoczesne produkowanie ciepła i energii elektrycznej.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, woj. podkarpackie, do dnia 01.07.2019, godz. 9:00.

Szczegóły znajdują się w załącznikach

Pobierz plik

Zapytania ofertowe

Firma Sunector Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Sunector - Produkcja i sprzedaż innowacyjnych hybrydowych kolektorów słonecznych”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pobierz plik