Loader

Czyste Powietrze

13.07.2020

Czyste Powietrze program rządowy – informacje

„Czyste Powietrze” stanowi kompleksowy program rządowy, który ma na celu redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń, wytwarzanych przed domy jednorodzinne. Trujące gazy i spaliny, uwalniane są do atmosfery zwykle w wyniku ogrzewania budynków przestarzałymi piecami na paliwo stałe, np. niskiej jakość węgiel kamienny.

Właśnie dlatego program zakłada wymianę jak największej ilości starych urządzeń grzewczych na nowe, ekologiczne systemy grzewcze, spełniające najwyższe normy np. pompy ciepła Sunector Rzeszów lub nasze panele fotowoltaiczne.

Jako że wymiana kotła przy nieszczelnych oknach, czy też braku ocieplenia budynku niczego nie naprawia, w ramach zadania możliwe jest też dofinansowanie termomodernizacji budynku.

Program „Czyste Powietrze” realizowany jest od 2018 r., jednak 15 maja 2020 r. weszły w życie istotne zmiany, które mają ułatwić życie wnioskującym o dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia w ramach „Czystego Powietrza”. Czego dotyczą?

Czyste powietrze – łatwiej i szybciej

Zasada jest prosta – ma być prościej i przejrzyściej, tak by z programu mogło skorzystać, jak najwięcej osób. Zmienił się wniosek o dotację, z którego wyrzucono rubryki dotyczące szczegółowych danych technicznych. Dzięki czemu procedura wypełnienia pisma jest szybsza i łatwiejsza. Nie trzeba też zbierać dokumentów związanych z wysokością dochodów, wystarczy złożyć wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie.

Uproszczona forma wniosków ma sprawić, że będą szybciej rozpatrywane. Nowe przepisy przewidują 30, a nie (tak jak to było do tej pory) 90 dni na procedowanie wniosku.

Ważna zmiana dotyczy również osób, które własnym sumptem wymieniły stare piece na nowe nisko lub zeroemisyjne źródła energii oraz dokonały kompleksowej termomodernizacji budynku. Od teraz będą się one mogły starać o częściowy zwrot kosztów inwestycji do kwoty 10 tys. zł lub 15 tys. zł w zależności od tego, czy znajdą się w pierwszej, czy drugiej grupie osób uprawnionych do dofinansowania.

Uproszczone zasady pozwalają też dotować inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do programu „Czyste Powietrze”, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020.

Co ważne program „Czyste Powietrze” został zintegrowany z programem „Mój Prąd”, dzięki czemu można złożyć tylko jeden wniosek do „Czystego Powietrza” i otrzymać dotację powiększoną o koszty montażu paneli fotowoltaicznych (5 tys. zł).

Ile dla kogo?

Nowa, odświeżona wersja programu zakłada podział Beneficjentów na trzy grupy uprawnione do różnej wysokości dofinansowań.

 1. W grupie pierwszej znalazły się osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.
 2. Zwiększone dofinansowane dostaną osoby, które:
 • wykazują dochód nie większy, niż 1400 zł na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym,
 • mają dochód nie większy niż 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.

Pamiętaj, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – możesz starać się o podwyższone dofinansowanie jedynie wówczas, jeśli Twój przychód nie jest większy niż  30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

 

 1. Jeśli gmina, z której pochodzą najbardziej potrzebujący, bierze udział w programie „STOP SMOG”, to dotacja na termomodernizację wraz z wymianą źródła energii może wynieść od 90 do 100 proc. inwestycji. Wówczas to gmina dostaje rządową dotację na pokrycie do 70 proc. kosztów wymiany starych pieców i ocieplenie budynków dla najbiedniejszych mieszkańców. Pieniądze pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Skorzystają nie tylko właściciele domów

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych. Wnioski o dofinansowanie mogą też składać współwłaściciele domów oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które posiadają osobną księgę wieczystą. Co ważne, rozliczeniu będą podlegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie tylko dotacja

Beneficjenci mogą wnioskować nie tylko o dotację na ocieplenie budynku i instalację fotowoltaiki, ale i o pożyczkę, w ramach której wymienią przestarzałe kotły grzewcze np. na innowacyjne pompy ciepła. Warto jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania zależna będzie od wysokości dochodów w gospodarstwie zaś zakres prac objętych dofinansowaniem podyktuje wiek modernizowanego budynku.

Czyste Powietrze – nowoczesny dom

Dzięki wymianie starych źródeł ciepła na efektowne, nowoczesne i energooszczędne pompy ciepła dom stanie się ekologiczny i przyjazny środowisku. Termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej sprawi zaś, że ciepło przestanie uciekać, co w znacznym stopniu pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Jakie konkretnie inwestycje będzie można sfinansować ze środków programu?

Grupa 1 – podstawowy poziom dofinansowania

 • kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą przestarzałego źródła energii na pompy ciepła np. pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła, wentylacja oraz pełna dokumentacja techniczna – do 25 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na panele fotowoltaiczne
 • wymiana źródła ciepła na inne, niż pompy ciepła (inne niż pompa powietrze-woda lub pompa gruntowa – nieco gorszej jakości), termomodernizacja oraz wentylacja mechaniczną wraz z pełną dokumentacją – do 20 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną
 • termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną oraz dokumentacją, bez wymiany źródła ciepła – do 10 tys. zł

Grupa 2 – podwyższony poziom dofinansowania

 • kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą przestarzałego źródła energii na pompy ciepła np. pompę ciepła typu powietrze-woda, lub gruntową pompę ciepła, wentylacja oraz pełna dokumentacja techniczna – do 32 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizacja oraz wentylacja mechaniczna wraz z dokumentacją techniczną, bez wymiany źródła ciepła – do 15 tys. zł

Program czyste powietrze - Rzeszów

Kompleksowa oferta

W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski o kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne pompy ciepła oraz montażem kolektorów słonecznych lub  instalacji fotowoltaicznej. Pompy ciepła jako efektywne, energooszczędne, tanie i przyjazne środowisku rozwiązanie są preferowane w programie rządowym, optymalne z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych.

Czyste Powietrze – FAQ podstawowe pytania i odpowiedzi

 

1. Skąd pobrać wniosek do programu „Czyste Powietrze”?

Wniosek do programu  „Czyste Powietrze ”, znajdziesz na Portalu Beneficjenta, po wcześniejszej rejestracji. Poszczególne województwa posiadają do tego odrębne witryny. Musisz wybrać województwo, w którym znajduje się Twój dom. Listę województw z linkami do odpowiedniej strony znajdziesz na portalu gov.pl w zakładce Czyste Powietrze. Wniosek możesz złożyć również przez portal gov.pl.

2. Gdzie i w jakiej formie składamy wnioski do „Czyste Powietrze”?

Wniosek składany na stronie gov.pl można opatrzyć podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku wymagane jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Co przygotować?

 • dane do logowania do profilu zaufanego,
 • jeśli starasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które upoważnia Cię do jego uzyskania (zaświadczenie z datą nie wcześniejszą, niż sprzed 3 miesięcy od daty składania wniosku),
 • jeśli Twój dom nie ma księgi wieczystej – skan dokumentu potwierdzającego Twoje prawo własności do budynku,
 • w przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • jeśli jesteś w małżeństwie ze wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

4. Ile kosztuje złożenie wniosku?

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Procedurę jego składania opisano na stronie gov.pl w podpunkcie „Co musisz zrobić”.

5. Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek
o dofinansowanie w ramach programu?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie jest on ani właścicielem, ani współwłaścicielem nieruchomości.

6. Czy użytkownik wieczysty może wnioskować o dotację w ramach programu?

Nie, ponieważ nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

7. Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inną osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być Beneficjentem programu?

Nie może, gdyż nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku.

8. Czy wnioski do programu są składane w trybie ciągłym przez cały okres jego trwania?

Tak, wnioski są cały czas odbierane z ewentualnymi przerwami technicznymi, wynikającymi z aktualizacjami „Czystego Powietrza”.

9. Gdzie uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku?

Udzielaniem potrzebnej pomocy zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i gminy, które mają zawarte porozumienia dotyczące programu.

10. Czy otrzymam dotację przed rozpoczęciem inwestycji?

Nie, dotacja stanowi zwrot kosztów i zainwestowanych pieniędzy. Jest wypłacana po wcześniejszym przedstawieniu właściwemu Funduszowi odpowiednich faktur na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, wentylacji etc. Wyjątek stanowią premiowane przez WFOŚiGW faktury z odroczonym terminem płatności.

Powrót

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz poznać więcej korzyści z zastosowania naszego rozwiązania oraz dowiedzieć się na jak szybki zwrot z inwestycji możesz liczyć, pozostaw kontakt:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunector Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunector Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.