Loader

Mój prąd

29.06.2020


Mój Prąd to program rządowy pozwalający uzyskać dofinansowanie na panele fotowoltaiczne

Ogłoszony 23 lipca program rządowy Mój Prąd to wyciągnięcie ręki w kierunku właścicieli gospodarstw, którzy chcieliby zainwestować w odnawialne źródła energii, ale nie mają na to dostatecznych funduszy. Założeniem rządu była ochrona naszego środowiska oraz obniżenie rachunków za prąd przeciętnego Kowalskiego. Jak wyliczyli rządowi eksperci dzięki programowi uda się zredukować emisję dwutlenku węgla o 600 do 800 tys. ton w skali roku. Odetchnie nie tylko planeta, ale i portfele Polaków.

Dotacja na fotowoltaikę w ramach programu „Mój Prąd” pozwala na uzyskanie instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp, które oferuje Sunector. Co warto podkreślić, aż 90 proc. właścicieli prywatnych gospodarstw nie decyduje się na mocniejsze systemy fotowoltaiczne. Mniejsze instalacje w wystarczającym stopniu pokrywają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw prywatnych.

Dofinansowanie Mój Prąd fotowoltaika

Bezzwrotna dotacja rządowa w kwocie do 5000 zł pokrywa część kosztów instalacji fotowoltaicznej tj. elementów składowych systemu fotowoltaicznego, takich jak ogniwa, czy inwertery, ale i niezbędnego okablowania instalacji, jej zabezpieczeń oraz montażu. W skrócie pozwala odzyskać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych naszej inwestycji.

Program Mój Prąd w liczbach

Program „Mój Prąd” działa od lipca ub. roku. Jego budżet to 1 mld złotych, który według wstępnych wyliczeń rządzących miał się wyczerpać do 2025 r. Życie jednak zweryfikowało te rachunki i pokazało, że ekologia i korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się coraz modniejsze i bardziej pożądane.
Jak podał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pierwszym naborze wniosków do programu, prowadzonym od początku września do połowy grudnia ub. roku wpłynęło 30,1 tysiąca pism, a dotacje opiewające na kwotę 138 mln zł miało otrzymać ponad 28 tys. osób.
W drugim naborze wniosków, który ruszył 13 stycznia 2020 r. i ma potrwać do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków, NFOŚiGW otrzymuje tych wniosków znacznie więcej. W rekordowym pod tym względem maju odnotowano 11918 wniosków o dotację na domową instalację fotowoltaiczną. Na koniec maja liczba wysłanych do NFOŚiGW wyniosła 42 226. Jak prognozują analitycy z portalu wysokienapiecie.pl, jeśli takie tempo napływu wniosków zostanie utrzymane, to pieniądze na wypłatę dotacji starczy do połowy przyszłego roku. Warto więc pospieszyć się ze składaniem wniosku.

Mój Prąd – dla kogo jest ta dotacja?

Z programu mogą skorzystać właściciele gospodarstw domowych.  Na dotację nie mogą liczyć firmy, z wyjątkiem tzw. agregatorów, czyli spółek z branży fotowoltaicznej, które zawarły porozumienie z NFOŚiGW, w ramach którego mogą składać wnioski w imieniu swych klientów. Co ważne, dotacje nie przysługują również osobom prywatnym, które chcą rozbudować swoje systemy fotowoltaiczne. W przydzielaniu form wsparcia na fotowoltaikę brany pod uwagę jest też wiek systemu fotowoltaicznego. Priorytetem jest nowoczesność i innowacyjność przyjętych rozwiązań. Dlatego na dotację nie mogą liczyć właściciele instalacji fotowoltaicznych zbudowanych z elementów starszych niż 24 miesiące.

Korzyści z programu „Mój Prąd”
● zwrot do 50 proc. kosztów instalacji fotowoltaicznej, do kwoty 5 tys. zł,
● dotacja na instalacje o mocy od 2 do 10 kWp,
● oszczędności na rachunkach za prąd – 2700 zł w skali roku, które będą sukcesywnie wzrastać wraz z podwyżkami cen prądu w kolejnych latach,
● całkowity zwrot kosztów inwestycji w przeciągu około 7 lat,
● możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, którą można odliczyć od podatku dochodowego PIT
● udział w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

mój prąd panele fotowoltaiczne

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych 

Dotacje przyznawane są w formie bezpośredniego zwrotu do 50 proc. kosztów systemu fotowoltaicznego. W programie „Mój Prąd” nie przewidziano wsparcia kredytowania inwestycji. Zasada jest prosta – najpierw płacisz ze swojej kieszeni, później otrzymujesz częściową rekompensatę środków z programu. Przewidziany czas na wypłatę pieniędzy wynosi zwykle do 3 miesięcy.
Energia ze słońca – krok po kroku
Żeby skorzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej trzeba wykonać kilka szalenie prostych kroków.
1. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (od 2 do 10 kWp).
2. Instalacja przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci przez Twój system fotowoltaiczny (instalacja PV nie może być podłączona przed 23.07.2019 – czyli przed oficjalnym startem programu „Mój Prąd”).
3. Podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu systemu fotowoltaicznego do sieci.
4. Złożenie wniosku (od 31 marca tylko w formie online) w II naborze, który odbywa się od 13 do 18 stycznia 2020.
5. Oczekiwanie na e-mail zwrotny z informacją o ocenie złożonego wniosku i przyznanej bądź nie, dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.

Mój Prąd FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi odnośnie dofinansowania do fotowoltaiki:

1. Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” i kto otrzyma dotację ?

Z programu mogą korzystać właściciele gospodarstw prywatnych, którzy zdecydowali się na instalację systemu fotowoltaicznego po 23 lipca 2019. Beneficjentem programu nie są firmy, które mogą korzystać z innych źródeł dofinansowania, np. premii termomodernizacyjnej.

2. Czy z programu będzie można uzyskać środki na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej?

Nie. Nie ma możliwości uzyskania dopłaty na rozbudowę, modernizację i udoskonalenie istniejącego systemu PV. Program jest zachętą do skorzystania z odnawialnych źródeł energii i skierowany do osób, które jeszcze się na nie zdecydowały.

3. Jakie dokumenty powinien zawierać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” musi zawierać: fakturę na zakup oraz montaż systemu fotowoltaicznego, dowód zapłaty faktury oraz pismo potwierdzające instalację licznika dwukierunkowego od Operatora Sieci, zawierające szczegółowe dane identyfikacyjne konkretnej umowy.

4. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji?

Od 31 marca wnioski składamy w systemie online, na stronie https://mojprad.gov.pl/ .To bezpieczna forma starania się o dotację, która jednocześnie pomaga nam śledzić, na jakim etapie procedowania jest nasz wniosek (w zakładce „sprawdź jego status”). Aby złożyć e-wniosek, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód, który potwierdzi naszą tożsamość. Do wniosku elektronicznego dołączamy niezbędne dokumenty, wymienione w punkcie 2.

5. Kiedy zostaną mi wypłacone pieniądze z programu?

Obecnie, ze względu na dużą liczbę wniosków, które napływają do NFOŚiGW czas oceny wniosku oraz wypłaty pieniędzy wynosi około 3 miesiące.

6. Czy od dotacji z programu „Mój Prąd” trzeba zapłacić podatek?

Dotacje z programu „Mój Prąd” nie są opodatkowane i nie trzeba ich wykazywać w rocznym zeznaniu PIT. Kwestię opodatkowania środków z programu „Mój Prąd” oraz innych bezzwrotnych świadczeń i dotacji z NFOŚiGW reguluje nowelizacja ustawy PIT art. 21 ust. 1 pkt 129a z dn. 23 listopada 2019 r.

7. Czy instalacją fotowoltaiczną można wykonać samodzielnie (o ile posiadamy do tego niezbędne kwalifikacje)? Jakie są w takim wypadku koszty kwalifikowane inwestycji?

Ustawodawca przewiduje taką możliwość. W tym wypadu koszty kwalifikowane, o których częściowy zwrot się staramy, stanowi: zakup, odbiór oraz uruchomienie systemu fotowoltaicznego. W takim przypadku należy poinformować o samodzielnej instalacji we wniosku (punkt 36) i dołączyć do niego odpowiedni załącznik (oświadczenie o samodzielnym montażu – załącznik nr 4).

8. Czy posiadacz dwóch domów może złożyć dwa wnioski do programu „Mój Prąd”?

Tak, w takim przypadku Beneficjent składa dwa wnioski o dofinansowanie. Wsparcie udzielane jest na konkretną instalację fotowoltaiczną w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

9. Czy korzystając z programu „Mój Prąd”, można jednocześnie skorzystać z tzw. Ulgi termomodernizacyjnej?

Tak, przy czym od podatku możemy w takim wypadku odliczyć jedynie te koszty inwestycji, które nie zostały pokryte ze środków programu „Mój Prąd”. Zasady korzystania z ulgi termo modernizacyjnej reguluje art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowe wytyczne odnośnie ulgi zawierają objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania ulgi termomodernizacyjnej oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

10. Gdzie znajdę regulamin programu?

Regulamin programu wraz ze szczegółowymi informacjami na jego temat znajduje się na stronie -> Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Powrót

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz poznać więcej korzyści z zastosowania naszego rozwiązania oraz dowiedzieć się na jak szybki zwrot z inwestycji możesz liczyć, pozostaw kontakt:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunector Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sunector Sp. z o.o. zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności.