Skorzystaj z programu Czyste Powietrze

Pomagamy w uzyskaniu dotacji tel: 733 744 106

Dotacje... na co można je otrzymać?

Rozwiązania dla domów wykorzystujących energię odnawialną są coraz popularniejsze w Polsce. Te ekologiczne instalacje są jednak dość drogie i wymagają dużych nakładów z domowego budżetu. Pieniądze wydane na ich montaż to zdecydowanie dobra inwestycja, która z czasem się zwróci. Co, gdy nie mamy wystarczającej ilości  pieniędzy na ten cel? Z pomocą przyjdą nam dofinansowania. Aby zwiększać świadomość ekologiczną i dbać o środowisko naturalne, państwo przyznaje różnorodne dotacje instalacjom branży OZE. Sunector pomoże Ci dopełnić wszelkich formalności!

Program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” stanowi kompleksowy program rządowy, który ma na celu redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń, wytwarzanych przed domy jednorodzinne. Trujące gazy i spaliny, uwalniane są do atmosfery zwykle w wyniku ogrzewania budynków przestarzałymi piecami na paliwo stałe, np. niskiej jakość węgiel kamienny.

Właśnie dlatego program zakłada wymianę jak największej ilości starych urządzeń grzewczych na nowe, ekologiczne systemy grzewcze, spełniające najwyższe normy np. pompy ciepła Sunector Rzeszów lub nasze panele fotowoltaiczne.

Jako że wymiana kotła przy nieszczelnych oknach, czy też braku ocieplenia budynku niczego nie naprawia, w ramach zadania możliwe jest też dofinansowanie termomodernizacji budynku.

Kwestie związane z jakością powietrza stają się coraz bardziej istotne w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska. W Polsce, program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą mającą na celu nie tylko poprawę jakości powietrza, ale także przyczynia się do oszczędności w budżetach domowych. Ponadto, rozwiejemy wątpliwości związane z procedurami związanymi z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”, takie jak m.in. składanie wniosków, terminy czy możliwość łączenia programu z innymi inicjatywami.

Od 2023 roku wprowadzono istotne zmiany w funkcjonowaniu rządowego programu „Czyste Powietrze”. Nowy nabór wniosków rozpoczął się 3 stycznia 2023 roku. Zaktualizowano zasady dotyczące finansowego wsparcia udzielanego osobom dokonującym modernizacji źródeł ciepła w swoich budynkach. Te zmiany przyniosły m.in. zwiększenie progów dochodowych oraz wzrost wysokości dostępnych dotacji. Ponadto, beneficjenci, którzy skorzystali z poprzednich edycji programu, teraz również mogą ubiegać się o kolejne wsparcie.

Jakie dokładnie są najnowsze zasady programu „Czyste Powietrze”?

Czyste powietrze – łatwiej i szybciej

Zasada jest prosta – ma być prościej i przejrzyściej, tak by z programu mogło skorzystać, jak najwięcej osób. Zmienił się wniosek o dotację, z którego wyrzucono rubryki dotyczące szczegółowych danych technicznych. Dzięki czemu procedura wypełnienia pisma jest szybsza i łatwiejsza. Nie trzeba też zbierać dokumentów związanych z wysokością dochodów, wystarczy złożyć wraz z wnioskiem stosowne oświadczenie.

Uproszczona forma wniosków ma sprawić, że będą szybciej rozpatrywane. Nowe przepisy przewidują 30, a nie (tak jak to było do tej pory) 90 dni na procedowanie wniosku.

Ważna zmiana dotyczy również osób, które własnym sumptem wymieniły stare piece na nowe nisko lub zeroemisyjne źródła energii oraz dokonały kompleksowej termomodernizacji budynku. Od teraz będą się one mogły starać o częściowy zwrot kosztów inwestycji do kwoty 10 tys. zł lub 15 tys. zł w zależności od tego, czy znajdą się w pierwszej, czy drugiej grupie osób uprawnionych do dofinansowania.

Uproszczone zasady pozwalają też dotować inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do programu „Czyste Powietrze”, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020.


Co ważne program „Czyste Powietrze” został zintegrowany z programem „Mój Prąd”, dzięki czemu można złożyć tylko jeden wniosek do „Czystego Powietrza” i otrzymać dotację powiększoną o koszty montażu paneli fotowoltaicznych (5 tys. zł).

Program „Czyste powietrze” obejmuje:

1. Modernizację źródeł ciepła:
Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i mniej ekologicznych źródeł ciepła na bardziej efektywne i ekologiczne, takie jak piece gazowe, pompy ciepła czy kotły na biomasę.
2. Termomodernizację budynków:
W ramach programu można uzyskać środki na docieplenie budynku, wymianę okien, drzwi, czy też izolację dachów. Wszystko to ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co przekłada się na oszczędności w kosztach ogrzewania.

Reasumując, wsparcie finansowe w programie „Czyste powietrze” można uzyskać na następujące inwestycje:

 • Termomodernizację budynku,
 • Zastąpienie starego kotła nową pompą ciepła,
 • Instalację systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
 • Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • Wymianę stolarki okiennej.

Jak zdobyć dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”? 

1. Wypełnij wniosek

Rozpocznij proces, wypełniając wniosek, który wymaga załączenia różnych oświadczeń, takich jak potwierdzenie posiadania praw do nieruchomości czy informacje o dochodach. Wniosek ten należy dostarczyć do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) obsługującego województwo, w którym znajduje się Twój dom lub mieszkanie.

2. Wybierz sposób składania wniosku:

Możesz złożyć wniosek na kilka sposobów, w tym poprzez Internet za pośrednictwem Portalu Beneficjenta dostępnego na stronach WFOŚiGW lub na serwisie gov.pl. Upewnij się, że dołączasz skany wymaganych załączników, podpisujesz dokument za pomocą profilu zaufanego oraz drukujesz wniosek w formie papierowej i dostarczasz go do odpowiedniego biura.

Wybierz dogodną opcję: Możesz również złożyć wniosek osobiście w urzędzie, korzystając z interaktywnego formularza, który wypełnia niektóre pola automatycznie, lub w jednym z banków, które uczestniczą w programie.

3. Zakończ projekt w ustalonym terminie:

Aby kwalifikować się do dofinansowania, musisz ukończyć projekt w określonym czasie, który wynosi 18 miesięcy (dotyczy częściowej spłaty kredytu), 30 miesięcy (pierwszy i drugi poziom dofinansowania) lub 36 miesięcy (trzeci próg) od daty złożenia wniosku. Dofinansowanie zostanie przyznane po zakończeniu zadania, które można rozliczyć całościowo po zakończeniu całego projektu lub częściowo po ukończeniu określonego etapu.

Ile dla kogo? 

W zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów wyróżniamy 3 poziomy dofinansowania:


 • „Czyste powietrze 2023” Podstawowy poziom dofinansowania – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 135 tys. zł,
 • „Czyste powietrze 2023” Podwyższony poziom dofinansowania – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2 651 w przypadku osób gospodarujących w pojedynkę,
 • „Czyste powietrze 2023” Najwyższy poziom dofinansowania – średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, lub 1 526 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jakie są możliwe maksymalne wysokości dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”

Podstawowy poziom dofinansowania łącznie do 66 000 zł – maksymalna intensywność dofinansowania to 40%–55%.
Podwyższony poziom dofinansowania łącznie do 99 000 zł – maksymalna intensywność dofinansowania to 70%–80%.
Najwyższy poziom dofinansowania łącznie do 135 000 zł – Intensywność dofinansowania, czyli odsetek kosztów kwalifikowanych, jakie mogą zostać pokryte z dotacji, to 100%.

Czyste Powietrze – nowoczesny dom 

Od 1 lipca 2016 r. w Polsce funkcjonuje system, który pozwala nam odebrać wyprodukowane przez panele fotowoltaiczne nadwyżki energii. Aby to zrobić, trzeba rozliczać się w bilansach rocznych. W praktyce wygląda to tak, że jeśli instalacja naszego Nowaka, która ma maks. 10 kWp słonecznym latem wyprodukuje 1 kWh energii gratis, to Nowak odbierze sobie za to 0,8 kWh energii ulewną jesienią. Za to Kowalski, który ma instalację większą o mocy od 10 kWp do 50 kWp może liczyć na zwrot 0,7 kWh energii za każdą dodatkową kilowatogodzinę, którą jego urządzenie odda do sieci.

Grupa 1 – podstawowy poziom dofinansowania

 • kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą przestarzałego źródła energii na pompy ciepła np. pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła, wentylacja oraz pełna dokumentacja techniczna – do 25 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na panele fotowoltaiczne
 • wymiana źródła ciepła na inne, niż pompy ciepła (inne niż pompa powietrze-woda lub pompa gruntowa – nieco gorszej jakości), termomodernizacja oraz wentylacja mechaniczną wraz z pełną dokumentacją – do 20 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną
 • termomodernizacja wraz z wentylacją mechaniczną oraz dokumentacją, bez wymiany źródła ciepła – do 10 tys. zł

Grupa 2 – podwyższony poziom dofinansowania

 • kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą przestarzałego źródła energii na pompy ciepła np. pompę ciepła typu powietrze-woda, lub gruntową pompę ciepła, wentylacja oraz pełna dokumentacja techniczna – do 32 tys. zł + dodatkowe 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną,
 • termomodernizacja oraz wentylacja mechaniczna wraz z dokumentacją techniczną, bez wymiany źródła ciepła – do 15 tys. zł

Skorzystają nie tylko właściciele domów 

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest nie tylko do właścicieli domów jednorodzinnych. Wnioski o dofinansowanie mogą też składać współwłaściciele domów oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, które posiadają osobną księgę wieczystą. Co ważne, rozliczeniu będą podlegać koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Swój projekt musisz skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie tylko dotacja 

Beneficjenci mogą wnioskować nie tylko o dotację na ocieplenie budynku i instalację fotowoltaiki, ale i o pożyczkę, w ramach której wymienią przestarzałe kotły grzewcze np. na innowacyjne pompy ciepła. Warto jednak zaznaczyć, że kwota dofinansowania zależna będzie od wysokości dochodów w gospodarstwie zaś zakres prac objętych dofinansowaniem podyktuje wiek modernizowanego budynku.

Kompleksowa oferta

W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski o kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne pompy ciepła oraz montażem kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej. Pompy ciepła jako efektywne, energooszczędne, tanie i przyjazne środowisku rozwiązanie są preferowane w programie rządowym, optymalne z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych.

Do kiedy trwa program „Czyste Powietrze”?

Terminy związane z programem „Czyste Powietrze” są określane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 r. 30 września 2029 roku upływa termin wydatkowania środków. Pamiętaj jednak, że wniosek możesz złożyć maksymalnie do 31 grudnia 2027 r.

Najważniejsze terminy:

realizacja Programu – do 2029 r.
składanie wniosków i podpisywanie umów – do 31.12.2027 r.
finansowanie prac objętych umową – do 30.09.2029 r.

Czyste Powietrze – FAQ podstawowe pytania i odpowiedzi

1. Skąd pobrać wniosek do programu „Czyste Powietrze”? 

Wniosek do programu „Czyste Powietrze ”, znajdziesz na Portalu Beneficjenta, po wcześniejszej rejestracji. Poszczególne województwa posiadają do tego odrębne witryny. Musisz wybrać województwo, w którym znajduje się Twój dom. Listę województw z linkami do odpowiedniej strony znajdziesz na portalu gov.pl w zakładce Czyste Powietrze. Wniosek możesz złożyć również przez portal gov.pl.

2. Gdzie i w jakiej formie składamy wnioski do „Czyste Powietrze”? 

Wniosek składany na stronie gov.pl można opatrzyć podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym oraz przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku wymagane jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

3. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Co przygotować? 

 • dane do logowania do profilu zaufanego,
 • jeśli starasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które upoważnia Cię do jego uzyskania (zaświadczenie z datą nie wcześniejszą, niż sprzed 3 miesięcy od daty składania wniosku),
 • jeśli Twój dom nie ma księgi wieczystej – skan dokumentu potwierdzającego Twoje prawo własności do budynku,
 • w przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli,
 • jeśli jesteś w małżeństwie ze wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

4. Ile kosztuje złożenie wniosku? 

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Procedurę jego składania opisano na stronie gov.pl w podpunkcie „Co musisz zrobić”. 

5. Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu?

Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie jest on ani właścicielem, ani współwłaścicielem nieruchomości.

6. Czy użytkownik wieczysty może wnioskować o dotację w ramach programu? 

Nie, ponieważ nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości.

7. Czy osoba posiadająca umowę dożywocia (przenosząca na inną osobę własność nieruchomości w zamian za dożywotne utrzymanie) może być Beneficjentem programu? 

Nie może, gdyż nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku.

8. Czy wnioski do programu są składane w trybie ciągłym przez cały okres jego trwania? 

Nie może, gdyż nie jest ani właścicielem, ani współwłaścicielem budynku.

9. Gdzie uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku? 

Udzielaniem potrzebnej pomocy zajmują się Wojewódzkie Ośrodki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i gminy, które mają zawarte porozumienia dotyczące programu.

10. Czy otrzymam dotację przed rozpoczęciem inwestycji? 

Nie, dotacja stanowi zwrot kosztów i zainwestowanych pieniędzy. Jest wypłacana po wcześniejszym przedstawieniu właściwemu Funduszowi odpowiednich faktur na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, wentylacji etc. Wyjątek stanowią premiowane przez WFOŚiGW faktury z odroczonym terminem płatności.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Zgłoś się do nas, a my w ramach kompleksowej obsługi przygotujemy wniosek, zrealizujemy zakres rzeczowy inwestycji, a także rozliczymy projekt!
Pytania - tel: 733 744 106

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies