Dotacja państwowa na panele fotowoltaiczne

Skorzystaj z dotacji tel: 733 744 106

Mój prąd edycja V

Nabór trwa od 22.04.2023 do dnia 22.12.2023 lub do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji.

Dofinansowanie przedsięwzięć takich jak zakup oraz montaż:

• Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 z)

• Magazynów Energii (do 16 000 zł)

• Pomp Ciepła (do 28 500 zł) lub Magazynów Ciepła (do 5000 zł)

• Systemów EMS/HEMS (do 3000 zł)

• Kolektorów Słonecznych (do 3500 zł)

Główne założenia programu

Program rządowy Mój Prąd to wyciągnięcie ręki w kierunku właścicieli gospodarstw, którzy chcieliby zainwestować w odnawialne źródła energii, ale nie mają na to dostatecznych funduszy. Założeniem rządu była ochrona naszego środowiska oraz obniżenie rachunków za prąd przeciętnego Kowalskiego. Jak wyliczyli rządowi eksperci dzięki programowi uda się zredukować emisję dwutlenku węgla o 600 do 800 tys. ton w skali roku. Odetchnie nie tylko planeta, ale i portfele Polaków.

Dotacja na fotowoltaikę w ramach programu „Mój Prąd” pozwala na uzyskanie instalacji o mocy od 2 kWp do 10 kWp, które oferuje Sunector. Co warto podkreślić, aż 90 proc. właścicieli prywatnych gospodarstw nie decyduje się na mocniejsze systemy fotowoltaiczne. Mniejsze instalacje w wystarczającym stopniu pokrywają zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw prywatnych.

Nie płać za energię, z której nie korzystasz

Badania pokazują, że przez nieszczelne ściany, okna oraz drzwi tracimy nawet 40 proc. ciepła. To strata niepotrzebna, energia, za którą płacimy, a z której nie korzystamy oraz spaliny, którymi zanieczyszczamy powietrze. Nieczystości, które wypuszczamy do atmosfery to tzw. niska emisja, która w dużym stopniu odpowiada za problem smogu w naszym kraju. Inwestycja w dom tani, musi być inwestycją w dom ekologiczny. Skuteczna termomodernizacja powinna być kompleksowa i zawierać nie tylko wymianę pieców, czy wentylacji, montaż pomp ciepła, ale i instalację paneli fotowoltaicznych szytych na miarę według potrzeb klienta.

Ważne zmiany w programie w porównaniu do poprzednich edycji:

 • Zmieniono wymagania techniczne dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym: EMS i HEMS;
 • Zwiększono liczbę niezbędnych załączników m.in. o kartę produktu / etykietę energetyczną, dokument potwierdzający numer rachunku bankowego.
 • Zmiana źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.
 • Wybrani wnioskodawcy są zobowiązani dołączyć dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania z innych środków publicznych poza programem Mój Prąd: umowa o przyznaniu dofinansowania, decyzja o przyznaniu dofinansowania lub inne dokumenty przewidziane w konkretnym programie.

Wniosek Rozszerzony - na elementy dodatkowe

Dotyczy wyłącznie elementów dodatkowych tj:

 • urządzenia do magazynowania energii elektrycznej
 • magazynowania ciepła / urządzenie grzewcze (pompy ciepła)
 • system zarządzania energią
 • kolektory słoneczne

Ulga termomodernizacyjna najważniejsze pytania i odpowiedzi – FAQ 

1. Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Z udogodnienia mogą skorzystać płatnicy PIT, który rozliczają podatek dochodowy według: 1) skali podatkowej (17% – otrzymają z tego tytułu do 9 010 zł zwrotu podatku lub 32% – do 16 960 zł zwrotu), 2) 19 proc. stawki podatku liniowego – mogą liczyć nawet na 10 070 zł zwrotu, 3) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspomniani płatnicy muszą być właścicielami, bądź współwłaścicielami budynków jednorodzinnych tzn. posiadać tytuł własności lub współwłasności do domu wolnostojącego, który konstrukcyjnie stanowi jedną całość i w którym można wydzielić maks. 2 lokalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 użytkowy o powierzchni nie większej niż 30 proc. całości budynku.
Co ważne w ulgę można wciągnąć garaże lub budynki gospodarcze, o ile pełnią one funkcje mieszkalne.

2. Co zrobić, by odliczyć ulgę termomodernizacyjną?

 • Rozpocząć termomodernizację budynku,
 • Zakupić potrzebne produkty i usługi, objęte ulgą podatkową, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 • Zakończyć termomodernizację w ciągu 3 lat od pierwszego swego wydatku.
 • Kupować towary i usługi tylko u podatników zarejestrowanych jako VAT i w rozliczeniu przedstawiać faktury opłacone osobiście.

3. Jakie dokumenty musimy złożyć, by otrzymać ulgę?

O wysokości otrzymanego zwrotu decydują faktury VAT, zgromadzone przez podatnika, który stara się o ulgę termomodernizacyjną. Jest to sytuacja analogiczna do ubiegania się o ulgę internetową.

4. Komu nie przysługuje ulga?

Z odliczenia nie skorzystają osoby, które nie mają tytułu własności lub współwłasności do domu jednorodzinnego. Ulga nie przysługuje też właścicielom budynków właśnie budowanych. Z udogodnienia skorzystają tylko te osoby, których domy zostały już oddane do użytku.

5.Ulga termomodernizacyjna – co obejmuje?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy działań, mających na celu redukcję strat energii, zmniejszenie zapotrzebowania na nią oraz zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła. Dokładny wykaz wydatków, które obejmuje ulga, znalazł się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wymieniając skrótowo, są to:

 • Materiały budowlane: elementy systemów dociepleń i zabezpieczające przed wilgocią; składowe instalacji grzewczych i systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; stolarka okienna i drzwiowa, drzwi balkonowe, bramy garażowe itd.
 • Urządzenia: węzeł cieplny z programatorem temperatury; kocioł kondensacyjny gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, zabezpieczeniami oraz układem odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza; zbiornik na olej, bądź gaz; panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem; kolektor słoneczny z całym osprzętem; pompa ciepła z osprzętem; podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej; piec na paliwo stałe, o ile spełnia przynajmniej wytyczne ekoprojektu,
 • Usługi: audyt energetyczny budynku; analiza termograficzna oraz chiropterologiczna, dokumentacja projektowa związana z termomodernizacją; docieplenie budynku; wymiana stolarki zewnętrznej; zmiana instalacji grzewczej; montaż kotła kondensacyjnego, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej itd.; demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

6. Kiedy dokonać odliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczeń dokonujemy w roku, w którym wykazaliśmy odpowiednie wydatki. Jeśli kwota, którą chcemy odliczyć, nie ma pokrycia w naszych rocznych dochodach, możemy rozbić rozliczenie na następne lata, jednak nie na więcej niż 6 lat (licząc od końca roku dochodowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek).

7. Czy mogę rozliczyć ulgę termomodernizacyjną wraz z rodziną lub małżonkiem?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej każdemu właścicielowi lub współwłaścicielowi przysługuje osobny limit ulgi. Każde z małżonków może więc rozliczyć do 53 tys. zł. Rozliczenie wspólne byłoby w tej sytuacji po prostu nieopłacalne.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

Pozyskaj dofinansowanie w ramach Ulgi termomodernizacyjnej na fotowoltaikę czy pompę ciepła i skontaktuj się z nami!
Pytania - tel: 733 744 106

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies